Hệ Thống Điện Mặt Trời (2 Sản phẩm)

Hệ Thống Điện Mặt Trời Bám Tải 5KWP - 3 PHASE (Pin Jinko + Inverter Huawei)
62.500.000đ
- Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế, - Miễn phí đo kiểm hệ thống,
Hệ Thống Điện Mặt Trời Bám Tải 5KWP - 1 PHASE (Pin Jinko + Inverter Huawei)
62.500.000đ
- Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế, - Miễn phí đo kiểm hệ thống,
Hotline
1900 98 98 68
Facebook
http://facebook.com/AiosmartViettelConstruction